20170405

KanedaAkira
↳ Kaneda
Katsuhiro Otomo
1986